Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op het huren van onze aanhangwagens.

Inleveren aanhangwagens

  • Aanhangwagens kunnen tot 20:00 opgehaald worden
  • Aanhangwagens dienen vóór 22:00 terug gebracht te worden.
  • Aanhangwagens dienen schoon terug gebracht te worden. Schoonmaakkosten worden in rekening gebracht bij de huurder.
  • Aanhangwagens dienen leeg terug gebracht te worden. Stortkosten worden in rekening gebracht bij de huurder.

Gebruik van aanhangwagens in het buitenland

  • De huurder dient in het bezit te zijn van een geldige internationale reis- en kredietbrief + aanhangwagensupplement en dient deze op aanvraag te kunnen tonen.
  • Onder het buitenland wordt in dit geval verstaan : België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland en Spanje.

Verzekering

  • De huurder dient zelf voor een deugdelijke WA-verzekering op de auto te zorgen.
  • De aanhangwagens zijn door de verhuurder (Van Varik) verzekerd tegen Casco schade, met voor de huurder een eigen risico van €500,-.
  • De belading is niet verzekerd door de verhuurder (Van Varik).
  • Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en kosten.